Energietoeslag

Stroomopwaarts gaat namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de energietoeslag van € 800,- uitbetalen.

Deze toeslag is voor inwoners met een laag inkomen die door de stijgende (energie)prijzen in de geldproblemen dreigen te komen. Een grote groep ontvangt over een aantal weken het bedrag automatisch op hun rekening. Anderen kunnen het later via een formulier aanvragen.

De energiekosten zijn in korte tijd veel duurder geworden. Mensen met weinig geld kunnen deze extra kosten moeilijk betalen en komen hierdoor al snel in (geld)problemen. Daarom heeft de overheid besloten een energietoeslag van € 200,- naar € 800,-  te verhogen en uit te betalen aan huishoudens met een laag inkomen.

Wie krijgen de toeslag automatisch uitgekeerd?

  • Inwoners die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering kregen van Stroomopwaarts, zonder kostendelersnorm
  • Inwoners zonder bijstandsuitkering die in 2021 de Individuele Inkomenstoeslag kregen

Wie moeten de toeslag aanvragen?

  • Inwoners die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts kregen, met de kostendelersnorm. Zij krijgen automatisch binnen een aantal weken per post een aanvraagformulier toegestuurd. Er is alleen recht als de kostendeler een energiecontract op zijn naam heeft staan.
  • Inwoners met een laag inkomen die geen bijstandsuitkering ontvangen. Met een laag inkomen wordt bedoeld een inkomen rond het sociaal minimum of net daar boven. De toeslag kan over een aantal weken via de website met DigiD worden aangevraagd.

De actuele informatie en volledige tekst kunt u hier vinden: https://www.stroomopwaarts.nl/inwoners/inkomen/energietoeslag