Energietoeslag

Wet Energietoeslag 2023.

In december 2022 maakte Stroomopwaarts bekend dat de energietoeslag 2023 in januari automatisch zou worden uitbetaald. Dit was helaas niet mogelijk en ook kon de energietoeslag 2023 niet vanaf 1 februari 2023 worden aangevraagd, omdat de wet Energietoeslag 2023 nog niet door de regering is vastgesteld.

Gemeenten mogen niet eerder dan de inwerkingtreding van de wet aan de slag met aanvragen en uitkeren van de energietoeslag 2023. Zij mogen dus niet op de wet vooruitlopen. Dit in tegenstelling tot de inwerkingtreding van de energietoeslag 2022, waarbij met hoge uitzondering door het Rijk aan gemeenten werd gevraagd om er alvast mee aan de slag te gaan. Dit is dus niet het geval bij de energietoeslag 2023.

De energietoeslag 2023 kan tot en met 31 december 2023 worden uitgekeerd. Zodra Stroomopwaarts de wet mag uitvoeren, wordt aan iedereen die dan onder de doelgroep valt zo snel mogelijk de energietoeslag uitbetaald.

Bronnen: https://www.stroomopwaarts.nl/inwoners/inkomen/energietoeslag en https://bvkz.nl/nieuws/wet-energietoeslag-2023/