Eind mei is het zover: het eerste stukje van de Blankenburgverbinding wordt in gebruik genomen

Het gaat om het deel van de A20 dat onder de toekomstige verbindingsbogen van het knooppunt Vlaardingen doorgaat, vanuit Maassluis richting Rotterdam.

In het informatiecentrum gaan de voorlichters in op de technische uitdagingen van deze verdiepte ligging en de voortgang van de bouw van de Hollandtunnel. Ook wordt aandacht besteed aan het hoe en waarom van het inpassen van deze twee onderdelen in het landschap.

Reserveer een plek via https://www.informatiecentrumbbv.nl/individuele_bezoekers om een presentatie bij te wonen, een rondleiding door het informatiecentrum te krijgen en al uw vragen te stellen!

Bron: www.blankenburgverbinding.nl