Eerstelijns verloskundigen starten met CTG voor zwangeren die kindje minder voelen bewegen

Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt al langere tijd samen met eerstelijns verloskundigen aan de verdere ontwikkeling van geboortezorg in de regio. Vanaf deze maand kunnen verloskundigen in de regio Nieuwe Waterweg Noord (aangesloten bij coöperatie Verve), een CTG uitvoeren bij zwangeren die minder bewegingen van hun kindje voelen. Voorheen werden zwangeren voor een CTG altijd doorverwezen naar het ziekenhuis. Een CTG (cardiotocogram) is een onderzoek waarbij de hartslag van het ongeboren kindje wordt gemeten. Dit onderzoek wordt ingezet naast de gebruikelijke controles zoals het meten van de bloeddruk van de moeder en het beluisteren van de hartslag van het kindje met een doptone.

Annemarie Huijssoon, gynaecoloog Franciscus Gasthuis & Vlietland: ‘Samen met de verloskundigen hebben we de doelstelling om de zorg voor zwangeren in de regio nog beter te maken. De verplaatsing van het CTG voor de indicatie minder leven past heel goed binnen deze doelstelling. Het uitgangspunt hierbij is ‘de juiste zorg op de juiste plek’: zorg in het ziekenhuis als dat moet en dichtbij huis als dat kan.’

Iris Lensveld, voorzitter verloskundigencoöperatie Verve en verloskundige: ‘In onze regio worden jaarlijks ongeveer 400 zwangeren doorverwezen naar het ziekenhuis wanneer zij minder leven voelen. Bij ongeveer 80% hiervan blijkt na het consult in het ziekenhuis dat er geen reden tot ongerustheid is. Deze zwangeren worden vervolgens weer terugverwezen naar hun eigen verloskundige voor de reguliere controles. Door het uitvoeren van het CTG in de verloskundigenpraktijk voorkomen we dus een aanzienlijk aantal verwijzingen.’

De gynaecologen en verloskundigen werken nauw samen. Als er op het CTG bij de verloskundige iets afwijkends wordt gezien, wordt de zwangere meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis. De gynaecoloog heeft dan ook direct toegang tot het CTG onderzoek dat door de verloskundige is uitgevoerd. Daarnaast vinden er meerdere keren per jaar casuïstiek- en kwaliteitsbesprekingen plaats en zijn de gynaecologen betrokken bij de bijscholing van de verloskundigen.