Drinkwater is goed

Hoewel de waterkwaliteit in Nederland er niet best voor staat, de kwaliteit van het drinkwater voldoet uiteindelijk wel.

Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het jaarlijkse rapport Drinkwaterkwaliteit 2021 dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In 2021 hebben de drinkwaterbedrijven 544.006 metingen uitgevoerd om de kwaliteit van het drinkwater te toetsen. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed op incidenten en op verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. In 2021 vonden bijvoorbeeld twee incidenten plaats van een besmetting met E.coli* (Escherichia coli). In beide gevallen is aan zo’n 20.000 tot 26.000 huishoudens in de betreffende regio’s het advies gegeven om het water voor gebruik te koken.

In 2021 heeft de ILT 127 meldingen van normoverschrijdingen ontvangen. Het gaat hoofdzakelijk om microbiologische overschrijding. Drinkwaterbedrijven hebben, als zij normoverschrijdingen ontdekten, steeds direct de juiste maatregelen genomen.

*Hoewel E. coli (Escherichia coli) onder normale omstandigheden geen ziekte veroorzaakt bij de mens, is het de meest voorkomende verwekker van urineweginfecties. Bepaalde varianten kunnen ook maagdarmklachten veroorzaken met soms ernstige bijkomende ziekteverschijnselen (bron RIVM https://www.rivm.nl/e-coli-escherichia-coli).

Meer informatie over het rapport Drinkwaterkwaliteit 2021: https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2022/12/05/levering-drinkwater-voldoet-aan-eisen