Drie zaken in de fout bij alcoholverkoop aan jongeren

De gemeente Vlaardingen heeft bij een controle op verkoop van alcohol aan minderjarigen drie zaken een boete gegeven. In totaal zijn acht supermarkten/slijterijen gecontroleerd. Het ging hierbij om hercontroles.

Tijdens de controle zijn zogenaamde mystery shoppers ingezet. Minderjarigen die proberen alcohol te kopen om te kijken of er
gecontroleerd wordt op leeftijd. Bij een eerdere controle hadden acht van de zaken een waarschuwing gekregen. Vijf van hen hebben daarvan geleerd en weigerden de verkoop van alcohol aan de minderjarigen. Drie zaken gingen weer de fout in en hebben nu een boete gekregen van 1360 euro. Als bij een volgende controle weer alcohol wordt verkocht aan minderjarigen wordt de boete verhoogd. Als binnen een jaar drie keer wordt geconstateerd dat er alcohol wordt verkocht aan minderjarigen, kan de burgemeester de vergunning voor de verkoop van alcohol intrekken.

In het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen is als doelstelling opgenomen: ‘We laten jongeren gelukkiger en gezonder opgroeien en voorkomen dat jongeren gaan drinken, roken of drugs gebruiken’. Naast de gezondheidsvoordelen voor minderjarigen is verkoop ook gewoon strafbaar. In de Alcoholwet staat dat het verboden is om alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen waarvan niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is namelijk 18 jaar. Dit betekent dat het strafbaar is om aan minderjarigen alcoholhoudende dranken of supermarktdranken te verkopen die alcohol bevatten.