Dreigend zorginfarct?

Dat is er al in de langdurige zorg, aldus Marcel de Krosse, arts publieke gezondheidszorg op 2 december in een artikel in de Nieuwsbrief Zorg en Innovatie. Onderstaand een samenvatting van de bevindingen van Marcel de Krosse.

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) meldt in haar nieuwsbericht van 29 september 2022 dat het aantal wachtenden voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Tevens constateert de NZa dat het de ziekenhuizen nauwelijks lukt het aantal mensen dat wacht op een behandeling te doen dalen; de zogenoemde uitgestelde zorg. In een open brief aan de ministers uitten de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en de NZa dat de huidige personeelstekorten nu al consequenties hebben voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Daarbij worden eveneens de huisartsenzorg, de ggz en de kraamzorg genoemd.

Ook bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) zijn al geruime tijd signalen dat een indicatie voor de Wlz, met name in de ouderenzorg, eigenlijk niet te verzilveren is. Wat heb je in de Randstad aan een indicatie waarvoor de wachttijd gemiddeld twee jaar is?

De NZa constateert ook problemen bij de toegankelijkheid van de ggz. En net als voor de ouderenzorg is te zien dat het overgrote deel van mensen met ggz-problematiek voldoet aan de criteria. De problematiek van nu vraagt ook om beslissingen op de korte termijn, ruim vóór 2030. Juist als er zulke wezenlijke keuzes gemaakt moeten worden, zal de politiek zich hierover moeten uitspreken. Om maar eens de vergelijking te maken met het infarct in het menselijk lichaam: zodra een infarct wordt geconstateerd, moet zo snel mogelijk worden gehandeld. Dat biedt de beste kansen op herstel op de langere termijn!, aldus Marcel de Krosse.

Bron en volledige artikel: https://nieuwsbriefzorgeninnovatie.nl/dreigend-zorginfarct-dat-is-er-al-in-de-langdurige-zorg/