Foto: Joris-Jan Hoogduin

Donatie voor VoorLeesexpress

Tijdens Vlaardingen Vandaag bij Omroep Vlaardingen ontving Joke Braster uit handen van Gerard van den Berg van de Burenraad Shell Energy & Chemicals Park Rotterdam een donatie van 1500 euro voor de VoorLeesexpress.

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat ervoor zorgt dat kinderen met een dreigende taalachterstand, extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes. Joke Braster vertegenwoordigt Stichting Aanzet hierin.