Ton Delfos fotografie

District U heeft in Rory Dickhoff de gedroomde placemaker

De komende jaren wordt het voormalige Unileverterrein verder ontwikkeld. Niet alleen komen er 750 woningen, maar ook onderwijs, zorg, bedrijvigheid, horeca en cultuur.

Met ingang van 1 december 2022 is Rory Dickhoff aangesteld als placemaker. Hij gaat ervoor zorgen dat er genoeg reuring ontstaat. Met een mix van pop-up horeca, sport en cultuur wordt het gebied dat is omgedoopt tot District U een aantrekkelijke trekpleister in de Rivierzone.

Dickhoff heeft de afgelopen 10 jaar zijn sporen verdiend binnen het poppodium de Kroepoekfabriek en is één van de initiatiefnemers van het Stadsstrand. Nu de eerste bewoners hun plek hebben gevonden in de ruim 300 Fairland Studio’s, kan Rory aan de slag om voor levendigheid te zorgen. Hij gaat daarbij samenwerken met de eerste groep bewoners, maar uiteraard ook met de toekomstige inwoners en gebruikers van het gebied. Kunst en cultuur zullen een belangrijke plaats innemen stelt Rory Dickhoff, maar er komen ook voorzieningen waar behoefte aan is. Gedacht wordt aan een soort community center in de voormalige brandweerkazerne op het terrein.

Wethouder Bart Bikkers (o.a. Stadsprogramma Nieuwe Rivierzone) is blij met de komst van Dickhoff en stelt dat deze met al zijn ervaring een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van dit gebied.