Foto: John Witjes

Digitale bewonersavond over Rotterdam The Hague Airport

SCHIEDAM – Op maandag 20 september wordt een digitale bewonersavond gehouden over luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Al enige tijd zijn de voorbereidingen gaande voor het aanvragen van een nieuwe vergunning door RTHA. De komende maanden zullen belangrijke stappen worden gezet. Het gaat bijvoorbeeld over openingstijden, het aantal vluchten en de hoeveelheid geluid. RTHA betrekt daar de omwonenden van de luchthaven bij. De Schiedamse bewonersvertegenwoordiger zal de resultaten van de bewonersavond inbrengen in de gesprekken over het nieuwe Luchthavenbesluit voor RTHA.

De toekomst van RTHA heeft ook invloed op Schiedam. De luchthaven maakt op dit moment plannen voor de komende jaren. Zal het aantal vluchten toenemen of afnemen? Hoe verhoudt de ontwikkeling van de luchthaven zich tot het woongenot en de gezondheid van de bewoners van Schiedam? Tijdens deze avond komen het nieuwe Luchthavenbesluit en het participatietraject aan bod. De officiële Schiedamse bewonersvertegenwoordigers John Witjes en Henk Lamphen hebben het initiatief genomen voor deze bewonersavond. De gemeente Schiedam faciliteert de avond.

De avond bestaat uit enkele korte presentaties over de stand van zaken van het participatieproces. Een groot deel van de avond wordt ingeruimd voor meningspeiling en discussie over bijvoorbeeld de openingstijden van het vliegveld, nachtvluchten, geluidoverlast en handhaving.

De bewonersvertegenwoordigers zullen de informatie die zij ophalen bundelen en inbrengen tijdens de gesprekken over het Luchthavenbesluit. Daarin komt te staan aan welke eisen het vliegveld in de toekomst zal moeten voldoen. Het nieuwe Luchthavenbesluit wordt begin volgend jaar verwacht.

Deze bewonersavond vindt plaats op maandag 20 september van 20.00 tot 22.00 uur. Vanwege de coronarestricties zal de bijeenkomst digitaal worden gehouden. In Rotterdam en Lansingerland worden soortgelijke avonden gehouden. Wie wil deelnemen kan zich per e-mail aanmelden op het adres rtha@schiedam.nl.

Informatie over Rotterdam The Hague Airport is te vinden op:
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/rotterdam-hague-airport