Digitale afspraak maken of product aanvragen toch mogelijk

In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving is het van vrijdag 10 december tot en met zondag 12 december toch mogelijk om producten en diensten aan te vragen of een afspraak met de gemeente te maken via www.vlaardingen.nl.

Ook is het stadskantoor op vrijdag 10 december gewoon open en is de gemeente telefonisch bereikbaar via (010) 248 4000. De gemeente zou door onderhoud aan haar ICT-systemen tijdelijk uit de lucht zijn. Dit onderhoud is doorgeschoven naar januari waardoor de gebruikelijke dienstverlening gewoon mogelijk blijft.