Delfland stroopt de mouwen op tegen wateroverlast

Ruim 98% van het watersysteem voldoet al aan de provinciale norm voor wateroverlast. Er ligt nu een uitvoeringsplan om voor 2028 alle resterende knelpunten op te lossen. Delfland denkt ook verder vooruit. Via de strategie Wateroverlast wordt ingespeeld op toekomstige uitdagingen door steeds extremer weer.

Een knelpunt is een plek waar het water niet vlot genoeg kan doorstromen en de kans dat het water buiten de oevers van de sloot of vaart treedt te groot is. De oplossing is vaak het vergroten van duikers (ondergrondse verbinding van een sloot en vaart), vergroten van stuwen of het ophogen van lagergelegen land of weg.

De knelpunten bevinden zich voornamelijk in het stedelijk gebied van Schiedam en Vlaardingen en het glastuinbouwgebied Westland. In het grasland van Midden-Delfland gaat Delfland de komende jaren met de boeren in overleg om te kijken wat de beste oplossing is. Ook op andere plekken zullen gesprekken lopen om knelpunten op de juiste manier te verhelpen.

Bron: website Hoogheemraadschap van Delfland.
Lees hier het volledige artikel: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/februari/delfland-stroopt-mouwen-wateroverlast/