Delfland start in week van 16 mei met inspecteren van de meest gevoelige dijken

Om een goed beeld te krijgen van de conditie van de dijk moet het gras vervroegd worden gemaaid.

Er is de afgelopen periode weinig neerslag gevallen en de droogtegevoelige dijken merken dat. Door de zon verdampt bovendien vocht waardoor de kans bestaat dat de dijken uitdrogen. Met kans op scheurvorming als gevolg. Daarom start Delfland in de week van 16 mei met het inspecteren van de meest gevoelige dijken. Om een goed beeld te krijgen van de conditie van de dijk moet het gras vervroegd worden gemaaid. Delfland is vanaf 5 mei gestart met maaien in de Aalkeet-Buitenpolder, Commandeurspolder, Duifpolder en de Woudse Polder. Bij het maaien van deze enkele dijken volgt de aannemer uiteraard de ecologische werkprotocollen van Delfland op. Een ecoloog start met het voorlopen van de dijkvakken en markeert de eventueel aanwezige broedvogels zodat de aannemer ruim om de nesten heen maait.

Droogtegevoelige dijken zijn dijken waarvan de ondergrond uit veen bestaat dan wel geheel of gedeeltelijk op een veenondergrond ligt. In het uiterste geval wordt zo’n 200 kilometer droogtegevoelige dijken nagelopen. Dit is ongeveer een kwart van het totaal aan dijken die Delfland in beheer heeft. Niet alle dijken zijn even droogtegevoelig. Bij de controles wordt hierop ingespeeld. De meest droogtegevoelige dijken worden als eerste gecontroleerd, ongeveer 20 km. Deze dijken bevinden zich vooral in Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs. Bij aanhoudende droogte worden ook de overige droogtegevoelige dijken gecontroleerd. Eventuele ontstane scheuren worden weer hersteld.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland
Volledige artikel: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/april/dijken-vervroegd-maaien-droogte/