Delfland is klaar voor het stormseizoen

Het stormseizoen loopt van 15 oktober tot 15 maart. Dit is een periode waarin Delfland 700 km aan duinen, dijken en kades extra goed in de gaten houdt. Zonder deze inspecties zou een groot deel van ons gebied regelmatig onder water staan.

Het gebied van Delfland ligt voor het grootste deel lager dan de zee, dat wordt ook wel ‘onder de zeespiegel’ genoemd. Stevige duinen en dijken zorgen ervoor dat we veilig kunnen leven onder zeeniveau. Gebieden die tussen de dijk en het water liggen (buitendijks gebied) zijn niet beschermd bij hoogwater en storm. Inwoners en ondernemers nemen dan zelf maatregelen om het water tegen te houden en volgen de adviezen van hun gemeenten op.

Benieuwd naar wat in uw omgeving het risico op een overstroming is? Kijk op Overstroomik.nl en vul de postcode in om te bekijken hoe hoog het water bij u in de buurt komt. Bij een dreiging op overstroming de adviezen van de veiligheidsregio opvolgen.

Bron: https://www.hhdelfland.nl/ontdek-werk/stevige-dijken/stormseizoen/