Bron: Barbara Schell

Deel kosten bodemsanering Broekpolder niet te verhalen op Havenbedrijf, college gaat wel in gesprek

De gemeente Vlaardingen gaat in gesprek met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam over een bijdrage aan de Broekpolder. Dit gebeurt naar aanleiding van de motie ‘de vervuiler betaalt’, die in mei 2022 werd ingediend door de SP. Deze motie riep op om een deel van de kosten te verhalen op de gemeente Rotterdam en/of het Havenbedrijf Rotterdam. Dat blijkt niet te kunnen.

Tussen 1958 en 1975 is de Broekpolder opgehoogd met havenslib, dat later verontreinigd bleek te zijn. Alle partijen in de Vlaardingse gemeenteraad, behalve de VVD, stemden in mei 2022 in met een motie. Het college werd opgeroepen om, in overleg met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en/of het Havenbedrijf Rotterdam mede verantwoordelijk te stellen voor de kosten van het te saneren deel van de Broekpolder. Nu komt het college met een reactie.

Na overleg met de provincie blijkt dat de ophoging volgens de toenmalige regels is gebeurd. Bovendien stemde de gemeente Vlaardingen toen in met de ophoging. In de jaren ’80 werden wetten aangenomen omtrent bodemsanering en bodembescherming, waarin ook stond dat veroorzakers van bodemverontreiging vóór 1975 niet met terugwerkende kracht aansprakelijk gesteld konden worden. Het verantwoordelijk stellen voor een deel van de kosten heeft volgens het college dus geen kans van slagen. Wel gaat het college in gesprek met de gemeente Rotterdam en/of het Havenbedrijf Rotterdam of zij toch een bijdrage willen leveren aan de Broekpolder.