Bron: vlaardingen.nl

De ´Neus van Vlaardingen´

Met het Vlaardings luchtmeetnetwerk ‘Neus van Vlaardingen’ brengen 50 Vlaardingse huishoudens een jaar lang de luchtkwaliteit in de stad in beeld. De resultaten van de eerste maand zijn inmiddels bekend!

Onder begeleiding van de DCMR verrichten bewoners op 50 plekken in de stad maandelijks een meting naar de concentratie NO2. Stikstofdioxide is samen met fijnstof een goede indicatie voor de lokale luchtkwaliteit. Ten opzichte van fijnstof hebben lokale bronnen zoals wegverkeer meer invloed op de NO2-metingen.

De deelnemers aan de Neus van Vlaardingen hangen een jaar lang (vanaf januari 2023) iedere maand een meetbuisje op. Dit buisje verzenden zij na een maand naar de DCMR die de resultaten verzamelt. Tussentijds en aan het eind van het jaar zal de DCMR rapporteren over de resultaten.

Inmiddels zijn de resultaten van de eerste maand bekend. Hoewel het trekken van conclusies op basis van één meetperiode voorbarig is, is op basis van de eerste meetresultaten wel een geleidelijk verloop in de concentraties NO2 (stikstofdioxide) te zien: van noord naar zuid in de gemeente Vlaardingen lopen de concentraties NO2 op.

Alhoewel deze eerste maand al inzicht biedt in de concentratie NO2 in Vlaardingen, kunnen er pas echt conclusies getrokken worden nadat alle metingen gedurende het jaar zijn uitgevoerd. Voor luchtkwaliteit geldt namelijk een zeker seizoenseffect: de concentraties in de wintermaanden zijn doorgaans hoger dan in de zomer.