De leefbaarheid in het overgrote deel van de Nederlandse wijken is voldoende tot goed, zo blijkt uit de Leefbaarometer

Toch is er een harde kern van buurten en wijken die niet meekomt in deze algemene positieve ontwikkeling.

Met name gemeenten in Limburg (Heerlen, Kerkrade) en de Rijnmond (Nissewaard, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Maassluis), maar ook het Gelderse Tiel, de gemeente Lelystad in Flevoland en het Brabantse Helmond scoren zwak tot zeer zwak op de Leefbaarometer die onderzoeksbureau Atlas Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgesteld.

In de in totaal bijna tweehonderd wijken die achterblijven, moet de leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. Plannen daartoe worden in juni duidelijk. Dan wordt het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid gepresenteerd.

Bron: Binnenlands Bestuur
Het volledige artikel is hier te lezen: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/leefbaarheid-193-wijken-structureel-onder-druk?tid=TIDP2288909XB4CC001257A846E197757F0E4F69A9EFYI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur