‘De gemeente probeert van zijn eigen drol een gebakje te maken’, bewoners Drevenbuurt pleiten voor geduld bij aardgasvrij maken van wijk

“Houd niet zo krampachtig vast aan 2032”, is de boodschap van veel bewoners uit de Drevenbuurt als het gaat om het aardgasvrij maken van de buurt. Een petitie die pleit voor het opnieuw in overweging nemen van de streefdatum 2032 is 854 keer ondertekend. De bewoners wachten op meer technische innovatie en hopen daarom op uitstel van de plannen.  

Begin oktober mochten de bewoners van de Drevenbuurt stemmen over op welke manier zij van het gas af willen. Uiteindelijk brachten in de stemweek 365 mensen een stem uit over op welke manier zij  van het gas af willen, minder dan de drempel van 400 stemmen. Door het niet halen van deze drempel is deze uitslag niet bindend en wordt de keuze uiteindelijk gemaakt door het college. Na de uitslag besloten bewoners in opstand te komen tegen het plan en een petitie te starten.

Commotie

Bewoners, die anoniem willen blijven, snappen niet waarom de Drevenbuurt is gekozen als de eerste Vlaardingse wijk die van het gas af moet. De Drevenbuurt staat in een onderzoek van de gemeente op plaats vier als beste wijk om van het gas af te halen. In het onderzoek komen de Hoofdstedenbuurt, Zuidbuurt en Vettenoordse Polder Oost boven de Drevenbuurt. Toch kiest de gemeente als eerst voor de Drevenbuurt en de Hoofdstedenbuurt om van het gas af te halen.

Volgens de gemeente is de keuze op de Drevenbuurt gevallen, omdat er veelal koopwoningen terug te vinden zijn in de wijk. Hierdoor zouden de maatschappelijke kosten laag zijn, in vergelijking met een wijk waar veel sociale huurwoningen te vinden zijn. Bewoners zijn het met deze redenering van de gemeente niet eens. De bewoners missen een kostenonderbouwing ‘achter de voordeur’ van de gemeente. “De lage bewonerskosten die de gemeente noemt zijn nooit onderbouwd. Een eigen berekening laat juist dat zien de kosten schrikbarend hoog kunnen zijn bij een warmtenet of individuele oplossing.”

‘Genoeg mogelijkheden om bij te sturen’

Dit leidde volgens bewoners uiteindelijk tot veel commotie in een nieuw aangemaakte WhatsApp groep. De bewoners hadden tijdens de stemming graag de stemkeuze ‘geen van beide’ willen hebben. Mede hierom hebben veel mensen zich onthouden van stemmen. De bewoners zeggen het namelijk te vroeg te vinden en willen wachten op technische innovaties. Zij willen tot 2026 wachten met het maken van een keuze. “Iedere vijf jaar kan er, volgens de nieuwe ‘Transitievisie Warmte’, worden bijgestuurd in aanloop naar 2050. Dan moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Nog genoeg mogelijkheden om bij te sturen lijkt ons.” Daarom vinden de bewoners dat 2032 als streefdatum niet heilig hoeft te zijn.

Bewoners hopen dat de lage opkomst tijdens de stemweek een signaal afgeeft aan de gemeente dat het anders moet. Volgens de bewoners mist er draagvlak. “De gemeente probeert van zijn eigen drol een gebakje te maken”, is de mening van één van de bewoners.

Petitie

De bewoners van de Drevenbuurt startte in oktober een petitie om aan de gemeente te vragen het plan uit te stellen en aan te passen. Meer dan 800 mensen hebben deze petitie uiteindelijk ondertekend, meer dan twee keer zoveel als het aantal stemmen tijdens de stemweek in de Drevenbuurt. De bewoners willen de petitie op 14 november tijdens een informatieavond aanleveren bij de wethouder. Dit met de boodschap: “gun jezelf als gemeente én de bewoners meer tijd.”