De 5e Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad is gestart

De kinderen zijn officieel geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst in het bijzijn van genodigden en trotse familieleden.

De Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad bestaat uit kinderen uit groep 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen en de brugklas in Schiedam en Vlaardingen. De kinderen adviseren het ziekenhuis dit schooljaar over belangrijke thema’s die binnen het ziekenhuis spelen. Voor het advies doen de kinderen uitgebreid onderzoek. Zo interviewen zij medewerkers, gaan ze in gesprek met patiënten en bezoekers en bezoeken ze verschillende afdelingen. Uiteindelijk presenteren de kinderen het advies zelf aan een vertegenwoordiging van het ziekenhuis tijdens een officiële presentatie. Dit doet de Kinderraad onder begeleiding van medewerkers uit Franciscus en de Kleine Ambassade.

De Kinderraad is zeer waardevol voor Franciscus, omdat de raad inzicht geeft in het perspectief en de wensen van kinderen. Eerder maakte het ziekenhuis al dankbaar gebruik van de adviezen van de Kinderraad en kreeg Franciscus onder andere advies om een eigen krant te maken en te verspreiden in het ziekenhuis en op scholen in de regio. Ook adviseerde de Kinderraad hoe Franciscus bij (ver)nieuwbouwprojecten rekening kan houden met de wensen van de jongste patiënten.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.franciscus.nl/kinderraad