Crowdfundingsactie voor proeflokaal De Kast doorslaand succes

Precies tussen de twee coronagolven in, juli 2020, opende eigenaar Hans van Dijk zijn nieuwe horecazaak. Omdat er geen recht is op overheidssteun dreigt zijn nieuwste project te sneuvelen. Dit activeerde een aantal ‘vrienden van proeflokaal De Kast’ en zij hebben een succesvolle crowdfunding gestart om de noodlijdende onderneming te helpen.

Volgens initiatiefneemster Anne-Miek van der Loo is de bodem van de put bereikt en kon de eigenaar het niet meer compenseren met eigen middelen. Het ‘luchten’ van zijn hart was de aanleiding om met deze actie te beginnen en volgens Van der Loo zijn de nu al gestorte donaties een bewijs van hoe graag de Vlaardingers De Kast willen helpen. “We hadden niet durven dromen dat er al zoveel geld zou binnen zijn binnen één dag”, aldus een zeer contente Van der Loo.

Steunpakket Horeca
Proeflokaal de Kast komt niet in aanmerking voor ondersteuning vanuit de overheid omdat er geen omzetcijfers zijn over 2019. Met dit bedrag kan De Kast in ieder geval drie maanden vooruit en haar vaste lasten betalen, zoals huur, precariorechten en gas & licht. “Uiteraard is de heropening van de horeca op afzienbare termijn ook noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van het bedrijf en voor ons als bezoekers ook zeker gewenst, want we missen ons uitje”, aldus Van der Loo.

Op het moment van schrijven van dit artikel is het donatiebedrag opgelopen tot 8.521 euro.

Beluister hier het interview met initiatiefnemer Anne-Miek van der Loo: