Commissariaat presenteert onderzoek naar interesse, gebruik en waardering van lokale informatiebronnen

Donderdag 29 septemer 2022 werden de resultaten gedeeld met stakeholders die zich bezighouden met lokale en regionale media en regionale democratie.

Niet eerder is het gebruik van lokale informatiebronnen voor alle online en offline geconsumeerde mediakanalen in deze omvang en representatief voor alle streken in Nederland in kaart gebracht. De lokale democratie in Nederland is gebaat bij goed geïnformeerde burgers. Anno 2022 leeft niet alleen de vraag of er voldoende lokale informatie is. In tijden van digitale transformatie met verschillende mediamenu’s van jong en oud is de vraag minstens even belangrijk hoe lokale informatie de burger nu en in toekomst bereikt.

De afgelopen jaren zijn de zorgen gegroeid dat de onafhankelijke en pluriforme lokale nieuws- en informatievoorziening onder druk staat. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen beleidsmakers helpen de discussie over lokale media en diens toekomst op basis van feiten te voeren.

Benieuwd naar de belangrijkste uitkomsten, het rapport en de presentatie? Klik dan op de volgende link: https://www.cvdm.nl/actueel/commissariaat-presenteert-onderzoek-naar-interesse-gebruik-en-waardering-van-lokale

Bron: Website Commissariaat voor de Media