College tikt raadsleden op de vingers om voorbarige conclusie over afgesloten parkeerterrein

Het college heeft raadsleden Marieke Thommis (CDA), Marco van Unen (Beter voor Vlaardingen) en Erik van Pienbroek (ChristenUnie-SGP) op de vingers getikt na hun schriftelijke vragen over de afgesloten parkeerplaats aan de Breeweg. Het college vindt het raar dat de raadsleden bij voorbaat al spreken van een ‘brevet van onvermogen bij het handelen’.

De raadsleden benoemden bij de inleiding van hun schriftelijke vragen in april dat zij het onttrekken van het parkeerterrein aan de openbare ruimte, omdat overlast niet wordt aangepakt ‘een brevet van onvermogen’ vinden. “Wij zijn van mening dat de overlastgevers aangepakt moeten worden en niet dat er locaties aan de openbare ruimte onttrokken moeten worden waardoor o.a. recreanten geen gebruik meer kunnen maken van dit parkeerterrein”, aldus de raadsleden. Het college geeft aan ‘verrast’ te zijn door die mening. Burgemeester en wethouders noemen het ‘prematuur’ om dergelijke zware conclusies te trekken voordat de vragen beantwoord zijn.

In de beantwoording legt het college uit waarom de parkeerplaats aan de Breeweg afgesloten is. Het gaat om overlast in de vorm van drugsgebruik, geluidsoverlast en vooral seksuele handelingen. “Er zijn veelvuldig sporen waargenomen zoals wietzakjes, condooms & doekjes, blikjes, afval etc. Gelet op deze situatie achten wij dat er voldoende informatie beschikbaar is om tot verder handelen over te gaan.” Het college zegt dat het gaat om verschillende kleine groepen overlastgevers die moeilijk te benaderen zijn. “Doordat handhaving niet doeltreffend bleek en de mate en frequentie van overlast niet in verhouding staan tot de functie die de parkeerplaats met 4 parkeerplaatsen overdag inneemt, wil Staatsbosbeheer na deze jaren van overlast een oplossing bieden.”

Op de vragen van de raadsleden naar handhaving geeft het college uitgebreid antwoord. De locatie wordt regelmatig bezocht door controleurs van Staatsbosbeheer en door medewerkers van Toezicht en Handhaving. De overlast vindt echter plaats in de nachtelijke uren, wanneer medewerkers van handhaving niet aan het werk zijn.

Staatsbosbeheer
Begin maart besloot Staatsbosbeheer de parkeerplaats voorlopig op te heffen en sloot het gebied af met een slagboom. De gemeenteraad moet beslissen over het definitief verwijderen van de parkeerplaats. Het college denkt dat het afsluiten van de vier parkeerplekken aan de Breeweg geen gevolgen heeft voor bezoekers van de Holiërhoekse polder. Volgens het college kunnen deze bezoekers ook terecht op parkeerplaatsen aan de Holyweg en de Woudweg.