College doet nader onderzoek naar mogelijkheden onderwijs op locatie Hofsingel 82-84

De basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal hebben aangegeven te willen gaan samenwerken en dat deze samenwerking versterkt wordt wanneer zij samen in één schoolgebouw gehuisvest worden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. In het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) van de gemeente Vlaardingen was al rekening gehouden met nieuwbouw voor deze twee scholen.

Het college heeft nu het voornemen uitgesproken om deze scholen te vestigen op de Hofsingel 82 – 84, waar nu het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente is gevestigd. Zij verhuizen naar het stadskantoor waardoor de locatie vrijkomt voor een andere bestemming.

Gebruikers van de locatie zoals de Stichting Stadslandbouw en Maaltijden Op Maandag (MOM) zijn op de hoogte van de geplande nieuwbouw. Er is ook met verschillende omwonenden gesproken. Nu het college akkoord is gegaan met het voornemen om hier de scholen te vestigen, volgt een haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt ook participatie meegenomen en een onderzoek naar de verkeerscirculatie. Na afronding van dit onderzoek volgt een definitief besluit.

Bron: vlaardingen.nl