College akkoord met komst van 320 tijdelijke wooncontainers District U

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met de komst van de 320 tijdelijke wooncontainerunits op District U in de Rivierzone. Het college stemde in met de omgevingsvergunning. De komende zes weken kunnen omwonenden een zienswijze indienen.

Met de tijdelijke woningen wordt op korte termijn extra huisvesting voor met name studenten, jongeren en starters gerealiseerd. 20 tot 30 woningen worden beschikbaar gesteld voor begeleid wonen.

De woningen blijven maximaal 10 jaar staan in het gebied. Voor de realisatie worden twee van de gebouwen, waaronder gebouw E op het voormalige Unileverterrein, gesloopt. Vermoedelijk kunnen de eerste bewoners eind dit jaar hun intrek nemen in de tijdelijke wooncontainers.