Coalitieakkoorden laten toename in samenwerkingsverbanden zien

In vergelijking met de coalitieakkoorden uit 2018 komen veel van dezelfde thema’s terug in 2022, aldus Berenschot in ´Wat vindt en doet Nederland?´ Analyse van de coalitieakkoorden 2022.

Met name werk en zorg worden zowel in 2018 als 2022 vaak genoemd. Woorden die in 2022 opvallend vaker voorkomen zijn woning, energie (en energiearmoede) en gezond. De woorden duurzaam, economie en onderwijs komen juist minder vaak voor in vergelijking met 2018.​

Berenschot heeft kwantitatief onderzoek gedaan naar de inhoud van 269 van de 345 coalitieakkoorden die tot stand zijn gekomen na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. De belangrijkste thema’s in de coalitieakkoorden werden onderzocht en deze zijn ook vergeleken met die van 2018.

Het woord dat het meest voorkomt in de coalitieakkoorden is samen. “Dit past bij de noodzaak van gemeenten om de maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningnood en energiecrisis, gezamenlijk op te pakken met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar ook vaker met andere overheden,” aldus Roeland Stolk, managing director voor het openbaar bestuur bij Berenschot. “Gemeenten zien dat zij het niet alleen kunnen en met anderen tot oplossingen moeten komen. Wij verwachten dan ook een toename in het aantal samenwerkingsverbanden, al dan niet geschaard onder het containerbegrip regio.”

Voor het volledige rapport ´Wat vindt en doet Nederland?´ Analyse van de coalitieakkoorden: DOWNLOAD PDF.