Coalitieakkoorden gescand op dementievriendelijk beleid

Ten opzichte van vier jaar geleden noemen meer gemeenten dementie in hun coalitieakkoord, in 2018 kwam dementie voor in een kwart van de coalitieakkoorden en nu in bijna een derde, aldus Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland scande alle 296 coalitieakkoorden op dementievriendelijk beleid. In de Coalitiegids is per gemeente te zien in hoeverre er in het coalitieakkoord aandacht is voor dementie, mantelzorg, dagactiviteiten en wonen, in combinatie met zorg. *Let op: in de Coalitiegids gaat het niet om de inhoud van reeds bestaand beleid op het gebied van dementie en kwetsbare ouderen.  

Via de landkaart is in één oogopslag te zien in welke Nederlandse gemeenten er veel aandacht is voor dementie, en in welke weinig. Hier zie je ook of in de gemeente al een Dementiescan van Alzheimer Nederland is uitgevoerd.

Alzheimer Nederland adviseert gemeenten hoe zij dementievriendelijk kunnen worden, onder andere door de Dementiescan uit te voeren. Hiermee krijgen gemeenten snel inzicht in hoe dementievriendelijk de gemeente is, wat de gemeente concreet kan doen om dit te verbeteren en hoe de gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten in de regio. In ruim honderd gemeenten is de Dementiescan uitgevoerd. 

Bron en volledige artikel: https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/coalitieakkoorden-gescand-op-dementievriendelijk-beleid