Certificering uitzendbureaus

Nog te veel arbeidsmigranten werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Daarom is het nodig dat het wetsvoorstel verplichte certificering zo snel als mogelijk wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat uitzendbureaus de arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken.
 
Het wetsvoorstel zal in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer worden verzonden, waarna in 2024 alle uitzendbureaus een certificaat moeten aanvragen. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer geschreven.

De Arbeidsinspectie wordt vanaf 2023 uitgebreid om te handhaven op de certificeringsplicht. De Arbeidsinspectie kan pas handhaven als alle uitzendbureaus in staat zijn gesteld om een certificaat te krijgen. Dat zal, afhankelijk van de parlementaire behandeling en de uitvoering, op 1 januari 2025 zijn. Vanaf dat moment zullen uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, beboet worden. Ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen een boete krijgen.

Naast de certificering zijn er nog vier andere wetsvoorstellen relevant. Deze gaan over de Basisregistratie Personen, Goed Verhuurderschap, Dubbele Meldplicht Arbeidsongevallen en Tegengaan Mensenhandel.

Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/24/kamerbrief-tijdspad-invoering-verplicht-certificeringsstelsel-voor-het-ter-beschikking-stellen-van-arbeidskrachten