Centraal Planbureau: Inflatie raakt steeds meer mensen en economische groei valt terug

De Nederlandse economie is sterk uit de coronacrisis gekomen, maar het beeld is aan het kantelen. Steeds meer huishoudens voelen de hoge inflatie in hun portemonnee, waardoor de consumptiegroei de komende kwartalen tot stilstand komt. Dit blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB), de concept-Macro-Economische Verkenning (cMEV).

CPB-directeur Pieter Hasekamp: “Huishoudens merken de gevolgen van de hoge inflatie en dat heeft zijn weerslag op de economie. Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden.” 

Deze raming van het CPB is traditiegetrouw het uitgangspunt voor het kabinet voor de finale besluitvorming over de begroting van het komende jaar. Op Prinsjesdag presenteert het CPB de definitieve Macro-Economische Verkenning, waarin ook deze laatste besluitvorming is verwerkt.

Bron en volledige artikel: https://www.cpb.nl/augustusraming-2022