BvV wil dat niet raadsleden maar burgers helpen bij zoektocht naar nieuwe burgemeester

Als het aan de politieke partij Beter voor Vlaardingen (BvV) ligt, wordt de burgemeestersprocedure in de toekomst anders ingericht. De partij wil een burgercommissie en wil een betere zelfreflectie bij gemeenteraadsleden. “Iedereen stelt zich maar beschikbaar en ze kijken niet in de spiegel met de vraag of ze de kwaliteiten wel hebben”, vertelt fractievoorzitter Ben Trooster van de partij. Van hem mag de burgercommissie bij de huidige procedure al worden ingezet, bijvoorbeeld bij de naderende sollicitatieprocedure.

Volgens Trooster was de burgemeestersprocedure die de gemeenteraad tot nu toe heeft beleefd een toonbeeld van hoe het niet moet. “We komen er gewoon niet uit. In mijn optiek is dat te wijten aan een gebrek aan ervaren raadsleden. En de verdeeldheid. De grootste partij heeft vier zetels. Men gunt elkaar het licht in de ogen niet.” Volgens Trooster is er een gebrek aan leiderschap. “Vera Kalf, Klaas Terpstra, Kees Borsboom: dat waren wel mensen die al geruime tijd in de raad zaten en buiten hun politieke ervaring heel veel levenservaring meebrachten en dat ontbeert deze raad.”

Dat geldt voor de hele raad, op een enkeling na, vindt Trooster. “Alleen iemand als Nol Kloosterman van het AOV zou dat kunnen. Het is zijn dagelijks werk om mensen aan te nemen.” Op de vraag of Trooster zelf wel geschikt is om zich met de sollicitatiegesprekken met potentiële burgemeesters te bemoeien is hij duidelijk. “Ik denk het niet. Het eerste wat ik zou vragen of hij haring en een biertje lust. Ik heb zat mensen aangenomen in mijn leven, maar dit is een heel ander soort functie. Het zou niet in me opkomen om me daarvoor beschikbaar stellen. Heb ik ook niet gedaan. En anderen wel.”

Burgercommissie
Een burgercommissie moet ervoor zorgen dat wel de juiste mensen op die plek terecht komen, vindt de BvV. “We praten over een van de belangrijkste functies van Vlaardingen. Niet voor een jaartje, maar wellicht voor twaalf jaar. Als we daar zelf niet uitkomen, moeten we ons niet te groot voelen om hulp in te roepen. En ik denk dat er meer dan voldoende mensen in Vlaardingen aanwezig zijn die hun strepen hebben verdiend en capabel zijn om dat te doen.” Daarbij denkt Trooster aan mensen uit het onderwijs of het bedrijfsleven.

Donderdag wordt de profielschets die is opgesteld voor de nieuwe burgemeester aangeboden aan de commissaris van de koning. Daarna begint de sollicitatieprocedure. Trooster hoopt deze week medestanders te vinden voor zijn idee in de raad, maar blijft wijzen op de verdeeldheid die er heerst, ook als het gaat om de vertrouwenscommissie die zich met de burgemeestersbenoeming gaat bezighouden. “Er wordt al gevochten over het voorzitterschap daarvan”, vertelt Trooster. “Officieel is er geen conflict tussen coalitie en oppositie. Maar onder de dekens wel.”

Beluister hier het hele gesprek met Ben Trooster: