Broekpolder op de schop om strijd tegen miljoenen kuub verontreinigd slib te winnen

De sanering van de Vlaardingse Broekpolder is een stap dichterbij. Vorige week ondertekenden de gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer en de Federatie Broekpolder een overeenkomst. De drie partijen gaan samen de strijd aan tegen het ooit opgespoten havenslib.

Een deel van de polder wordt grondig gesaneerd. “In dit geval is ervoor gekozen om er een meter schonere grond bovenop te leggen”, legt projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer uit. De groene strook die is ingericht voor het educatief archeologisch erf Masamuda en het hondenlosloopgebied krijgt de zwaarste saneringsbeurt. Daar moet het groen wijken om pas na een nieuwe grondlaag terug te keren.

Volgens Van der Vaart is het problematisch dat de schadelijke stoffen in de Vlaardingse wateren terecht komen. En ook voor de dieren in het gebied merken dat. Volgens Staatsbosbeheer heeft het geen gevolgen voor de honden die worden uitgelaten, maar voor de andere dieren is er wel gevaar. “Een wurm krijgt het spul binnen. Die wordt opgegeten door een mol. Die mol wordt opgegeten door een reiger. En de reiger wordt opgegeten door een vos. En uiteindelijk, bovenin de voedselketen, gaat het ophopen en krijg je problemen.”

Niet alles wordt gesaneerd

Niet elk stuk van de polder wordt gesaneerd. Delen van de polder zijn al gesaneerd, zoals het Klauterwoud en De Ruigte. Het gebied ten westen en noorden hiervan wordt alleen beheerd. Dat houdt in dat afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met nieuwe beplanting of vrijkomende bagger uit de grond.

De gemeente Vlaardingen heeft 1,5 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak. Ook de provincie Zuid-Holland betaalt mee. De sanering begint in het voorjaar van 2024 en zal vier tot zeven jaar in beslag nemen.