Bonus voor leraren (m/v) die meer uren gaan werken

In de strijd tegen het nijpende lerarentekort trekt het ministerie alle registers open. Er wordt een bonussysteem in het leven geroepen voor hen die meer uren gaan maken. De kosten van de bonus moeten door de scholen zelf worden gedragen.

Het is de bedoeling dat er zo spoedig mogelijk een kopgroep van scholen wordt geformeerd die met hulp van het ministerie de diverse bonusvarianten in de praktijk gaan uitwerken. De aldus verkregen inzichten worden in het schooljaar 2023-2024 ingevoerd.

Met een motie heeft de Tweede Kamer aan minister Wiersma van OCW gevraagd in actie te komen om wat te doen aan het lerarentekort. Aangezien heel veel leraren (m/v) in deeltijd werken, wordt er nu op ingezet hen dat aantal uren en dagen te laten uitbreiden. Het mes snijdt dan aan twee kanten. De kinderen krijgen nog beter onderwijs en de leraren (m/v) gaan er financieel op vooruit en……krijgen een bonus.

Als er Vlaardingse scholen zijn die toe willen treden tot de kopgroep, dan kunnen ze voor 30 november een mail sturen naar het ministerie.