Foto: Website Rijkswaterstaat

Blankenburgverbinding

Zaterdag 11 februari verzorgen de voorlichters in het informatiecentrum een presentatie over de Blankenburgverbinding met de nieuwste luchtfoto’s van het project én met wat meer focus op het afzinken van de tunnelelementen.

Schrijf u snel in via deze link https://www.informatiecentrumbbv.nl/individuele_bezoekers. U wordt ontvangen om 11.15 uur met een kopje koffie, de presentatie start om 11.30 uur.