Bijzondere combinatie van muziek en kunst

Op 12 en 13 november brengt het Vlaardingse Pauluskoor in Museum Vlaardingen een speciale uitvoering van de Messe Breve no 7 van Charles Gounod (1818-1893).

Samen met beeldende kunstenaars, een harpist en een organist krijgt de inhoud van dit muziekstuk een bijzondere vorm.

De gezongen onderdelen van de Messe Breve no 7 worden visueel ondersteund door kunstwerken, ter beschikking gesteld door tien kunstenaars. Zij hebben ook voor een toelichting bij hun werk gezorgd. Zo komt een verbinding tot stand tussen verschillende ideeën en kunstvormen. De Messe Breve is een klassiek muziekstuk, maar gaat over actuele thema’s, zoals solidariteit en machteloosheid.  Op het programma staan ook twee versies van een lied van Henry Purcell (1649-1695), die eveneens uitdrukking geven aan de thema’s van de Messe. Verbinding is de kern van deze voorstelling.