Bezwaren tegen Rivierzone

Afgelopen maanden kon de gemeente verheugd melden dat de Rijksoverheid in totaal ruim 27 miljoen euro bijdraagt aan de ontwikkeling van en woningbouw in de Vlaardingse Rivierzone. Vervolgens heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie en een aantal bestemmingsplannen vastgesteld. Conform de wettelijke bepaling was hiertegen beroep mogelijk.

De beroepstermijn verstreek op 14 december en er is inderdaad beroep ingediend. In de afgelopen periode heeft de gemeente met alle partijen intensief overleg gehad over alle mogelijke bezwaren tegen de plannen. Bij dergelijke omvangrijke gebiedsontwikkelingen in hoogstedelijk gebied komt dit vaak voor vanwege de vele betrokken partijen en verschillende belangen. Teleurstellend is het dat nu duidelijk is dat deze niet allemaal zijn weggenomen.

Na uitgebreid overleg hebben het Havenbedrijf en Deltalinqs geen reden gezien om bezwaar aan te tekenen. Andere partijen hebben echter wel bezwaar ingediend bij de Raad van State. Het betreft daarbij vooral de plannen voor het Eiland van Speyk en Maasboulevard-Westhavenkade.

De gemeente probeert de beroepsprocedure zo kort mogelijk te houden. Daarbij is men echter wel afhankelijk van de Raad van State. De mogelijke vertraging kan zomaar 2 jaar bedragen, waardoor de beoogde realisatie van 10 jaar verder kan oplopen. Het gaat daarbij om de hoogwateroplossing, het behoud van het erfgoed en de woningbouw.