Bezoek van de gemeenteraad aan Babberspolder/Ambacht

Een onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raad is kennismaken met de stad. Begin juni heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Babberspolder/Ambacht.

In het wijkgebouw aan de Rotterdamseweg gaf Buurtpunt Groot Ambacht een introductie met een uitleg over wat Buurtpunt betekent voor de wijk en wat er zoal wordt georganiseerd. In Babberspolder West vertelden vertegenwoordigers van de werkgroep Samen Sterk en de gebiedscoördinator van Waterweg Wonen het een en ander over de Snaaijer. De Snaaijer en een deel van Babberspolder West zijn met een minimum aan bouwmaterialen gebouwd in de jaren ‘40 na de Tweede Wereldoorlog. Kenmerkend zijn de witte flats, deels gelegen langs het water en de dijk, maar in kwalitatief opzicht toe aan herontwikkeling. Dit gebied wordt over een aantal jaren vernieuwd.

Na een bezoek aan Park Nieuwelant waar de bewoners aan het stuur stonden bij de herinrichting van het park, was de volgende stop in Babberspolder Oost, ook wel Muwi 1 genoemd. Waterweg Wonen gaf een toelichting op dit gebied. Er wordt gewerkt aan een herontwikkeling waarbij 700 woningen worden verbeterd. De bewoners van Muwi 1 zijn samenwerkingspartner in deze verbeterslag. Muwi 1 is één van de vier gebieden in Vlaardingen die benoemd zijn als aandachtsgebied. Ook zijn er wijkkanjers actief in de buurt. Wijkkanjers zijn bewoners van de wijk Muwi 1 die zich vrijwillig inzetten om de wijk schoon, heel en veilig te houden.

De laatste stop was in Oud Ambacht waar het bestuur van het bewonersplatform Oud Ambacht op het Burgemeester de Bordesplein een toelichting gaf. Het platform zet zich in voor ontmoeting en verbinding tussen bewoners. Het buurtplatform werkt samen met de gemeente aan een buurtvisie voor een deel van de buurt.

De volgende keer maakt de gemeenteraad kennis met VOP, Centrum en Oostwijk.

Bron: vlaardingen.nl