Betaald parkeren Indische Buurt? Nog tot en met 21 november stem uitbrengen

Het invoeren van betaald parkeren kan de parkeerdruk verlichten, maar daartoe gaat de gemeente alleen over als er genoeg draagvlak is onder de wijkbewoners.

Daarom kregen de wijkbewoners een enquête toegestuurd. Tot en met 21 november kunnen zij laten weten of er wel of geen betaald parkeren moet komen in hun buurt.

Woont u in de Indische Buurt, maar heeft de postbode uw huis overgeslagen? Neem dan contact op met team parkeren via het contactformulier. Dan krijgt u alsnog de enquête toegestuurd en wordt ervoor gezorgd dat er geen misbruik kan worden gemaakt van het verloren gegane enquêteformulier.