‘Bestuurlijk misschien niet correct, maar ik ben boos op het Bastion.’

Wethouder Ivana Somers doet deze uitspraak in het programma Vlaardingen Vandaag. Het Bastion is volgens de wethouder voldoende geïnformeerd en er is volgens haar geen reden om het bestemmingsplan te vertragen.

De grootste irritatie bij de wethouder is het feit dat er sinds november 2019 al gesproken wordt met de directie van het Bastion hotel en dat zij bij iedere stap in de besluitvorming betrokken zijn geweest. ” En dan de raad informeren dat het Bastion is overvallen maakt mij wel boos. Dat is bestuurlijk gezien misschien niet helemaal correct, maar ik word dan wel boos.”

Onderhandelingspositie

Ivana Somers begrijpt dat het Bastion haar onderhandelingspositie met de projectontwikkelaar Heijmans wil verstevigen, maar geeft aan dat dit niet over de rug mag gaan van de gemeente Vlaardingen. ” Uit de nota van zienswijzen blijkt dat alles is behandeld en beantwoord en er zijn geen inhoudelijke argumenten voor ons om het proces te vertragen. Het Bastion heeft wat ons betreft inhoudelijk geen punt en zij moeten de weg bewandelen naar de Raad van State als zij een andere mening zijn toegedaan. Bestuurlijk gezien is er voor ons geen aanleiding om anders te handelen.”

Reactie Bastion

Het Bastion hotel wilde in de uitzending niet reageren, maar heeft wel de volgende schriftelijke verklaring opgestuurd:

Bastion heeft zich genoodzaakt gezien een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan Park Vijfsluizen omdat bij de planvorming onvoldoende rekening is gehouden met een zorgvuldige inpassing van de bestaande bedrijfssituatie van Bastion. Zonder de nodige aanpassingen daartoe in de bestemmingsplanstukken, is het bestemmingsplan daarom wat Bastion betreft nog niet gereed voor vaststelling. Samen met initiatiefnemer Heijmans is Bastion nu in overleg om alsnog te komen tot zorgvuldige inpassing van Bastion door aanpassing van de bestemmingsplanstukken vóór vaststelling.

Beluister hier het hele fragment met Ivana Somers over het Bastion hotel: