Bert Wijbenga (VVD) vanaf september burgemeester van Vlaardingen

Bert Wijbenga (VVD) is maandagavond door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Vlaardingen. Hij moet in september de opvolger zijn van waarnemer Bas Eenhoorn.

Wijbenga is voorgedragen als meest ideale kandidaat uit in totaal 14 sollicitanten. Hij is op dit moment wethouder in Rotterdam. Wijbenga is 57 jaar en is geboren in Haarlem.

Tussen 1986 en 2011 was hij actief bij de politie. Van 2011 tot 2018 was hij bestuursvoorzitter van woningcorporatie Woonbron in Rotterdam.

Procedure

De burgemeesterskandidaat wordt uiteindelijk door de koning benoemd. In september moet de kandidaat geïnstalleerd worden. De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met kandidaten door de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad met wethouder Ivana Somers als adviseur namens het college. Daarbij waren alle raadsfracties vertegenwoordigd, op de Fractie Boers na. Die fractie trok zich terug uit de procedure toen hun voorstel voor een partijloze burgemeester geen steun kreeg.