Bepalen van huurprijzen van panden in de binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over huurprijzen van winkels in het centrum van Vlaardingen vastgesteld.

Het college geeft in de beantwoording van één van de vragen aan geen rol te spelen bij het bepalen van huurprijzen van panden in de binnenstad. De huurovereenkomsten, met afspraken over onder andere huurverhoging, zijn een private aangelegenheid tussen de huurder en de verhuurder. Wel heeft de accounthouder van de gemeente vernomen dat ook in Vlaardingen enkele ondernemers te maken hebben gekregen met een huurverhoging.

In Nederland is een jaarlijkse huurverhoging van 4 tot 5% voor retail- en winkelpanden gebruikelijk. Veel huurcontracten geven de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen hier gemotiveerd van af te wijken. Het college vermoedt dat de hoge inflatie heeft geleid tot een hoger percentage, maar het is niet bekend hoeveel pandeigenaren de huurverhoging hebben aangepast aan de actuele inflatie. Daarnaast speelt de marktwerking ook mee bij het bepalen van de huurprijzen. De afgelopen jaren neemt de vraag naar winkelruimte af, waardoor de commerciële huurprijzen veelal zijn gedaald bij aflopende huurcontracten, aldus het college.

Bron: vlaardingen.nl
Meer informatie vindt u onder ´Beantwoording artikel 34-vragen van vragen over huurprijzen van winkels in het centrum´ via de volgende link: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_16_mei_2023