Begrotingsbehandeling gemeenteraad: bezuinigingen op Holywood en Heemtuin blijven

De Vlaardingse gemeenteraad heeft besloten om te bezuinigingen op de subsidies voor kinderboerderij Holywood en de Heemtuin. De afgelopen weken voerden de instanties actie en startten zij petities om de financiële bijdrage vanuit de gemeente in stand te houden, maar de gemeenteraad besloot bij de begrotingsbehandeling gisteravond anders.

Gisteravond werd de begroting behandeld in de gemeenteraad. Aan het einde van een lange vergadering werd de begroting aangenomen. Het stadsbestuur gaat de komende jaren enkele miljoenen bezuinigen om de financiële situatie op orde te brengen.

De petities voor behoud van Holywood en de Heemtuin werden in groten getale ondertekend. Daarmee hadden de organisaties goede hoop dat de bezuinigingen zouden worden teruggedraaid. Nu is de toekomst voor de instanties nog onzeker. Het voortbestaan is wankel, al wordt er wel een alternatieve wijze om voortbestaan te garanderen onderzocht door het college. Dat is het gevolg van het aannemen van moties waarin partijen expliciet strijden voor het behoud van de Heemtuin en Holywood. Komend voorjaar moet duidelijk worden op welke wijze de twee organisaties door kunnen.

Scouting, hobby- en volkstuinen

Ook de acties van de scoutinggroep Allart van Heemstede, de hobbytuinen Hoevenronde en de volkstuinvereniging Dr. Moerman hebben geen effect opgeleverd. De locaties waar de verschillende instanties huisvesten zijn aangemerkt als mogelijke woningbouwlocatie voor de gemeente Vlaardingen.

De locaties staan aangemerkt als zogenoemde B-locaties. Dat betekent dat de komende jaren een onderzoek gedaan zou kunnen worden naar eventuele woningbouw op die plek. Onderdeel van de ombuigingsplannen van de gemeente Vlaardingen is het bouwen van extra woningen en daarvoor zijn nieuwe locaties nodig. Gisteravond werd een motie in de gemeenteraad afgewezen om de betreffende locaties te schrappen van de lijst. Dat betekent dat in de toekomst woningbouw op deze locaties een serieuze optie blijft voor het college.

Parkeren

Het college zal extra inkomsten genereren door het parkeerbeleid in Vlaardingen aan te passen. De tarieven gaan omhoog en het betaald parkeren wordt uitgebreid. Delen van de VOP-wijk, de Indische Buurt en de Oostwijk worden toegevoegd aan de gebieden waar al betaald parkeren van kracht was. Naast de veranderingen in parkeren gaat ook de ozb (onroerendezaakbelasting) omhoog en worden er bezuinigingen doorgevoerd in de manier van werken binnen de gemeente zelf.