Begin november besluit de Eerste Kamer of de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt

Om gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen rondom de inwerkingtreding overeenkomstig de wet vorm te geven, is het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ gestart.

Dit project levert een voor makers van plannen bruikbare aanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, via een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of met gebruikmaking van het (CHW-) bestemmingsplan.

Het uitwerken van de voorbeeldaanpak is een initiatief van de samenwerkende stedenbouwkundige bureaus (verenigd in Kennislab Omgevingswet), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Geonovum en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet (ADS).

Bron en meer informatie over dit onderwerp: https://vng.nl/nieuws/praktische-aanpak-gebiedsontwikkeling-onder-omgevingswet