Bart Bikkers over de voorjaarsnota

In het recente verleden er waren rode cijfers en er was zelfs een periode van preventief provinciaal toezicht maar nu lijken de zorgen voorbij.

De voorjaarsnota toont een rooskleurige financiële situatie van Vlaardingen. Een opgewekte Bart Bikkers laat weten dat het structureel begrotingssaldo alleen in 2027 een tekort laat zien. In de voorjaarsnota wordt voor de toekomst o.a. ingezet op onderwijs, sport, verduurzaming en veiligheid. Er is ruimte voor nieuwe investeringen in de stad!

In hoeverre spelen niet uitgevoerde zaken een rol? Is er geschoven met bedragen of is er nu meer te besteden? Hoe zag het herstelplan met het aanvullend ombuigingspakket eruit? In het coalitieakkoord wordt melding gemaakt van risico’s. Over welke risico’s gaat het dan? En waarom wordt in 2027 nog wel een tekort verwacht en hoe wordt dat dan opgelost? Wat zijn de uitdagingen?

Bart Bikkers zal het allemaal uitleggen op woensdag 7 juni in net programma Vlaardingen Vandaag.