Ambities voor Vlaardingen gepresenteerd in nieuw coalitieakkoord

De onderhandelingen om te komen tot een nieuw college tussen de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP zijn afgerond.

Op 16 mei werd het coalitieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd: ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’. Hierin staan de belangrijkste ambities voor de komende jaren beschreven.

Het doel voor de komende jaren is om te werken aan een stad waar het fijn, wonen, werken en recreëren is. Om dit te bereiken, benoemt de coalitie acht stadsprogramma’s waar de komende jaren extra aandacht aan wordt geschonken:

•    Nieuwe Rivierzone
•    Nieuwe Binnenstad
•    Nieuwe Westwijk
•    Nieuwe Energie
•    Groen Vlaardingen
•    Veilig Vlaardingen
•    Leefbaar Vlaardingen
•    Zorgzaam Vlaardingen

Lees hier het volledige coalitieakkoord op hoofdlijnen ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’ . 

Bij het tot stand komen van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen hebben de fracties ook gekeken naar de verkiezingsprogramma’s van de overige partijen in de gemeenteraad. Daarnaast is gevraagd aan inwoners, organisaties en andere belanghebbenden om hun inbreng te leveren voor het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Velen gaven hier gehoor aan. Een groot deel van de suggesties had betrekking op de volgende onderwerpen:

1. Binnenstad
2. Meer groen en een schonere stad
3. Veiligheid
4. Meer woningen

Hoe nu verder?
Nu de fracties er samen uit zijn gekomen, is de volgende stap om het nieuwe college van burgemeester en wethouders te installeren. Deze week wordt waarschijnlijk bekend wanneer dat precies gebeurt.