Alle huishoudens in Vlaardingen ontvangen in februari de aanslag gemeentelijke belastingen

Op de aanslag staan onder andere waterschapsbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Eigenaren van woningen betalen ook nog onroerendezaakbelasting (OZB) en krijgen bij de aanslag eveneens informatie over de WOZ-waarde van hun huis.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is dit jaar in heel Nederland gestegen. Dat komt omdat hiervoor elk jaar de verkoopcijfers van een jaar eerder worden gebruikt. Op 1 januari 2022 waren de meeste woningen meer waard dan nu. Om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen, vergelijkt de RBG uw woning met andere woningen die verkocht zijn. In uw taxatieverslag staat met welke woningen de RBG uw woning heeft vergeleken. Daarin staat ook met welke kenmerken de RBG rekening heeft gehouden. Uw taxatieverslag bekijkt u via Mijn RBG, https://www.derbg.nl/.

Weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Doe de check op https://www.derbg.nl/kwijtschelding/.

Neem bij vragen over uw belastingaanslag contact op met de RBG. Dit kan via het contactformulier op https://www.derbg.nl/contact/contactformulier/. Of telefonisch via (088) 291 1000. Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Plan dan via de volgende link https://www.derbg.nl/contact/afspraak/ een belafspraak in met een taxateur van de RBG. Als een WOZ-waarde niet klopt, kan de taxateur de waarde vaak gelijk aanpassen. Komt u er samen niet uit? Of zijn er meer gegevens nodig? Dien dan een bezwaarschrift in.