De bomen aan de Oosthavenkade mogen blijven.

Alle bomen op de Oosthavenkade laten staan? Dat wordt dan 28 parkeerplaatsen en driehonderdduizend euro alstublieft

Het besluit was eigenlijk al genomen. Vijftien platanen aan de Oosthavenkade konden behouden blijven en de overige veertien bomen zouden worden verwijderd. Toch liggen de kaarten nu anders, nadat de wethouder op 14 september beloofde te onderzoeken of alle bomen konden blijven, na inbreng vanuit de gemeenteraad.

De bomen veroorzaken op dit moment schade aan de kademuur en het wegdek.  Daarom werd het plan gemaakt om veertien bomen te verwijderen, zodat de andere bomen genoeg toekomstige wortelruimte hebben.

Drie opties

Uit het onderzoek zijn drie verschillende opties gerold voor de bomenproblematiek aan de Oosthavenkade. Binnen de eerste optie worden, zoals afgesproken in het eerste plan, veertien bomen verwijderd en blijven er vijftien staan.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er meer dan anderhalve ton overbleef binnen het begrote bedrag. Daarop rolde de tweede optie uit het onderzoek, namelijk het behouden van vier extra bomen met het overige geld. Het behouden van deze vier bomen kost twaalfparkeerplaatsen aan de Oosthavenkade.

De gemeente komt naast dit plan met een ingrijpender idee. Alle 29 bomen worden in dit plan behouden voor nu en voor de toekomst, maar dat plan heeft grote gevolgen. Het behoud kost de gemeente Iets meer dan dertigduizend euro per boom. Opgeteld kost het de gemeente drie ton extra. Tot slot zou een realisatie van het plan de stad 37 parkeerplaatsen kosten.

GroenLinks raadslid Neil Voorburg is voorloper in het behouden van de platanen aan de Oosthavenkade. “Het liefst wil ik alle bomen behouden, maar het is nu eerst belangrijk om te inventariseren hoe de gemeenteraadsleden er in staan.” Daarnaast wil Voorburg kijken naar wat er financieel mogelijk is en wat het behouden van de bomen betekent voor het aantal parkeerplaatsen in de stad.