Foto: website Museum Vlaardingen

Agnetalezing 2023 in Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen en de Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen nodigen u uit voor de jaarlijkse Agnetalezing op woensdag 8 maart 2023. De Agnetalezing wordt dit jaar gegeven door hoogleraar wetenschapscommunicatie en NRC-columnist Margriet van der Heijden. Haar verhaal heeft als titel: Ongekend – over vrouwen in de wetenschap die over het hoofd werden gezien.

Alice Ball ontwikkelde ruim honderd jaar geleden op Hawaii het eerste middel tegen lepra dat daarna door haar baas geclaimd werd. Henrietta Leavitt bedacht de meetmethode waarmee Edwin Hubble (naar wie de Hubble-telescoop is vernoemd) liet zien dat het heelal uitdijt. Caroline Bleeker bouwde in de door haar opgerichte opticafabriek in Zeist de ‘fasecontrastmicroscoop’ waarvoor Fritz Zernike in 1953 de Nobelprijs kreeg. En wie even verder zoekt ontdekt dat vrouwen op alle terreinen van de natuurwetenschap cruciale bijdragen leverden. Toch raakten ze bijna allemaal vergeten en ‘vielen’ ze uit de geschiedenis- en leerboeken en lijstjes.

Margriet van der Heijden raapt voor haar boek ´Ongekend´ dertig van zulke vergeten levens weer op en stelt zich tegelijk de vraag: wat vertellen de levens van deze briljante, gedreven of eigenzinnige vrouwen over de positie van vrouwen in de wetenschap in de afgelopen 400 jaar? Wat zegt dat over de maatschappij? En wat leren we hiervan voor het hier en nu?

Woensdag 8 maart 2023
Inloop 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur
Entree: € 8,50 (inclusief consumptie)