Foto: Bart Zandstra

Agenda voor de lange termijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de Lange Termijn Agenda mei 2023 vastgesteld.

De langetermijnagenda biedt een overzicht van de onderwerpen en stukken die de komende periode zullen worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Deze langetermijnagenda is aangeboden met de aantekening dat het een indicatieve werkplanning is voor het college, omdat door bestuurlijke actualiteiten plannen en inzichten kunnen wijzigen. Dat geldt in ieder geval voor het voorstel over de AWZI De Groote Lucht. Dit stond gepland voor juni 2023, maar is opgeschoven naar Q3 2023. De gesprekken over de concept-overeenkomsten met het Hoogheemraadschap en de particuliere grondeigenaar van een deel van het terrein hebben veel tijd in beslag genomen en de laatste bespreekpunten lopen op dit moment nog. Om tot besluitvorming over te kunnen gaan, is verder nog een externe marktconformiteitstoets nodig. Daar is inmiddels opdracht voor verleend. Hierdoor is juni 2023 niet haalbaar gebleken.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besluiten_van_23_mei_2023