Foto: Bart Zandstra

Agenda raadsvergadering 2 februari

Op donderdag 2 februari vindt om 20.00 uur de raadsvergadering plaats in het stadhuis.

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Plan van aanpak Locatiestudie basisscholen Vlaardingen;
 • Ontwikkeling onderwijs Albeda en Lentiz op District U;
 • Uitgangspunten Omgevingsvisie;
 • Grondbrief 2023;
 • Bestemmingsplan Museumkwartier;
 • Aansluitingsvoorwaarden riolering gemeente Vlaardingen 2023;
 • Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen;
 • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Wijziging Verordening Auditcommissie 2019;
 • Wensen en bedenkingen verkoop voormalige brandweerkazerne Hoflaan.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in februari:

 • Raadscommissie 9 februari; 
 • Raadscommissie 16 februari.