Agenda Raadscommissie

Op donderdag 3 november om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst van ingekomen stukken;
  • Overzichten van moties en toezeggingen;
  • Werksessie Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan;
  • Meerjarenbegroting 2023-2026 & Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023;
  • Wensen & bedenkingen vaststellingsovereenkomst potentiële exploitant speelautomatenhal Veerplein (BESLOTEN);
  • Investeringskredieten sport;
  • Revolving fund Energiearmoede;
  • Zienswijze begrotingswijziging Rogplus 2023 Jeugd;
  • Plan doelgroepenvervoer MVS.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.