Foto: Bart Zandstra

Agenda gemeenteraadsvergadering

Op donderdag 6 april om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Benoemen tijdelijke vervanger plaatsvervangend directeur Rekenkamer Vlaardingen;
 • Benoemen vicevoorzitter gemeenteraad;
 • Afwijken erfpacht Tradiro;
 • Bestemmingsplan Aalscholverlaan; 
 • Toezichtverslag 2021 en de bestuurlijke reactie; 
 • Delegatie lokale regelingen aan Werkgeverscommissie;
 • Het opheffen van de geheimhouding van documenten 2023;
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond;
 • Nota wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
 • Bestemmingsplan Kethelweg – Plein Emaus;
 • Rekenkamerrapport Participatie;
 • Aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99;
 • Woonzorgvisie ouderen 2023-2030;
 • Verlengen van de Regionale Visie Armoede en Schulden;
 • Reglement van orde gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten;
 • Motie steun demonstranten in Iran;
 • Wensen en bedenkingen oprichting deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.